NLD860191520 Rohill  ‎(I2132)‎
Naam:
NLD860191520 Rohill

Geslacht: ManMan
      

Geboorte: 7 december 1993 2 2 Vierakker
Persoonlijke feiten en details

ERROR 8: A non well formed numeric value encountered
0 Error occurred on line 151 of file functions_print_facts.php in function print_fact
1 called from line 1434 of file individual_ctrl.php in function print_facts_tab
2 called from line 1323 of file individual_ctrl.php in function getTab
3 called from line 434 of file individual.php

ERROR 8: A non well formed numeric value encountered
0 Error occurred on line 151 of file functions_print_facts.php in function print_fact
1 called from line 1434 of file individual_ctrl.php in function print_facts_tab
2 called from line 1323 of file individual_ctrl.php in function getTab
3 called from line 434 of file individual.php

ERROR 8: A non well formed numeric value encountered
0 Error occurred on line 151 of file functions_print_facts.php in function print_fact
1 called from line 1434 of file individual_ctrl.php in function print_facts_tab
2 called from line 1323 of file individual_ctrl.php in function getTab
3 called from line 434 of file individual.php

ERROR 8: A non well formed numeric value encountered
0 Error occurred on line 151 of file functions_print_facts.php in function print_fact
1 called from line 1431 of file individual_ctrl.php in function print_facts_tab
2 called from line 1323 of file individual_ctrl.php in function getTab
3 called from line 434 of file individual.php

ERROR 8: A non well formed numeric value encountered
0 Error occurred on line 151 of file functions_print_facts.php in function print_fact
1 called from line 1431 of file individual_ctrl.php in function print_facts_tab
2 called from line 1323 of file individual_ctrl.php in function getTab
3 called from line 434 of file individual.php

ERROR 8: A non well formed numeric value encountered
0 Error occurred on line 151 of file functions_print_facts.php in function print_fact
1 called from line 1434 of file individual_ctrl.php in function print_facts_tab
2 called from line 1323 of file individual_ctrl.php in function getTab
3 called from line 434 of file individual.php

ERROR 8: A non well formed numeric value encountered
0 Error occurred on line 151 of file functions_print_facts.php in function print_fact
1 called from line 1434 of file individual_ctrl.php in function print_facts_tab
2 called from line 1323 of file individual_ctrl.php in function getTab
3 called from line 434 of file individual.php
Geboorte Geboorte 7 december 1993 2 2 Vierakker

Doop Doop J.W.Kornegoor

Immigratie ROHILL

Huwelijk Huwelijk0
NLD794426628 Beeldman Linda 17 -
Huwelijk Huwelijk0
NLD776187550 Beeldman Linda 17 -
Volwassen doop 07614

Laatste wijziging Laatste wijziging 14 augustus 1998
Bekijk details betreffende ...

Ouders familie  (F1923)
NLD776592677 Solsbury Waterloo Hill
1990 -
NLD774793665 Rozita
1991 -
NLD860191520 Rohill
1993 -

Stiefouders familie  (F9776)
NLD776592677 Solsbury Waterloo Hill
1990 -
NLD172342896 Wilma 22
1996 -
NLD241516490 Wilma 25
1998 -

Stiefouders familie  (F11936)
NLD776592677 Solsbury Waterloo Hill
1990 -
NLD516223391 Madam 148
1989 -
NLD824323365 Madam 166
1992 -

Stiefouders familie  (F12314)
NLD776592677 Solsbury Waterloo Hill
1990 -
NLD123845067 Mina 31
1994 -
NLD192986979 Mina 32
1997 -

Directe familie  (F1371)
NLD794426628 Beeldman Linda 17
1991 - 1998
NLD125303790 Beeldman Linda 26
1996 - 2000

Directe familie  (F1379)
NLD776187550 Beeldman Linda 17
1991 - 1996
NLD125303808 Beeldman Linda 27
1996 - 1999


Notities
Geen notities voor deze persoon.

Bekijk notities betreffende ...


Bronnen
Geen bronvermeldingen voor deze persoon.

Bekijk bronnen betreffende ...


Multimedia
Geen multimedia-objecten voor deze persoon.
Bekijk media betreffende ...


Gezin met ouders
Vader
NLD776592677 Solsbury Waterloo Hill ‎(I2878)‎
Geboorte 19 december 1990 7 2 Berghem
9 maanden
Moeder
 
NLD774793665 Rozita ‎(I2880)‎
Geboorte 26 september 1991 5 5

#1
NLD860191520 Rohill ‎(I2132)‎
Geboorte 7 december 1993 2 2 Vierakker
Vaders gezin met NLD172342896 Wilma 22
Vader
NLD776592677 Solsbury Waterloo Hill ‎(I2878)‎
Geboorte 19 december 1990 7 2 Berghem
5 jaren
Stiefmoeder
 
NLD172342896 Wilma 22 ‎(I12980)‎
Geboorte 4 mei 1996 7 5

#1
Halfzuster
NLD241516490 Wilma 25 ‎(I12979)‎
Geboorte 6 november 1998 7 2 Holten
Vaders gezin met NLD516223391 Madam 148
Vader
NLD776592677 Solsbury Waterloo Hill ‎(I2878)‎
Geboorte 19 december 1990 7 2 Berghem
-15 maanden
Stiefmoeder
 
NLD516223391 Madam 148 ‎(I15815)‎
Geboorte 19 september 1989 6 4

#1
Halfzuster
NLD824323365 Madam 166 ‎(I15814)‎
Geboorte 8 december 1992 1 3
Vaders gezin met NLD123845067 Mina 31
Vader
NLD776592677 Solsbury Waterloo Hill ‎(I2878)‎
Geboorte 19 december 1990 7 2 Berghem
4 jaren
Stiefmoeder
 
NLD123845067 Mina 31 ‎(I16269)‎
Geboorte 18 november 1994 1 3

#1
Halfzuster
NLD192986979 Mina 32 ‎(I16268)‎
Geboorte 6 maart 1997 6 2
Gezin met NLD794426628 Beeldman Linda 17
NLD860191520 Rohill ‎(I2132)‎
Geboorte 7 december 1993 2 2 Vierakker
-2 jaren
Partner
 
NLD794426628 Beeldman Linda 17 ‎(I887)‎
Geboorte 25 december 1991 12 4 Dijkerhoek
Overleden 30 oktober 1998 ‎(Leeftijd 6)‎

#1
Dochter
NLD125303790 Beeldman Linda 26 ‎(I2131)‎
Geboorte 14 januari 1996 2 4 Dijkerhoek
Overleden 7 april 2000 ‎(Leeftijd 4)‎
Gezin met NLD776187550 Beeldman Linda 17
NLD860191520 Rohill ‎(I2132)‎
Geboorte 7 december 1993 2 2 Vierakker
-2 jaren
Partner
 
NLD776187550 Beeldman Linda 17 ‎(I2150)‎
Geboorte 7 september 1991 6 3 Dijkerhoek
Overleden 5 oktober 1996 ‎(Leeftijd 5)‎

#1
Dochter
NLD125303808 Beeldman Linda 27 ‎(I2149)‎
Geboorte 27 januari 1996 2 4 Dijkerhoek
Overleden 6 oktober 1999 ‎(Leeftijd 3)‎