NLD141079778 Woudhoeve Russel CV NLD141079778 Woudhoeve Russel CV  ‎(I12308)‎
Naam:
NLD141079778 Woudhoeve Russel CV

Geslacht: ManMan
      

Geboorte: 15 november 1997 8 7 Oosterblokker
Persoonlijke feiten en details

ERROR 8: A non well formed numeric value encountered
0 Error occurred on line 151 of file functions_print_facts.php in function print_fact
1 called from line 1434 of file individual_ctrl.php in function print_facts_tab
2 called from line 1323 of file individual_ctrl.php in function getTab
3 called from line 434 of file individual.php

ERROR 8: A non well formed numeric value encountered
0 Error occurred on line 151 of file functions_print_facts.php in function print_fact
1 called from line 1434 of file individual_ctrl.php in function print_facts_tab
2 called from line 1323 of file individual_ctrl.php in function getTab
3 called from line 434 of file individual.php

ERROR 8: A non well formed numeric value encountered
0 Error occurred on line 151 of file functions_print_facts.php in function print_fact
1 called from line 1434 of file individual_ctrl.php in function print_facts_tab
2 called from line 1323 of file individual_ctrl.php in function getTab
3 called from line 434 of file individual.php

ERROR 8: A non well formed numeric value encountered
0 Error occurred on line 151 of file functions_print_facts.php in function print_fact
1 called from line 1431 of file individual_ctrl.php in function print_facts_tab
2 called from line 1323 of file individual_ctrl.php in function getTab
3 called from line 434 of file individual.php

ERROR 8: A non well formed numeric value encountered
0 Error occurred on line 151 of file functions_print_facts.php in function print_fact
1 called from line 1431 of file individual_ctrl.php in function print_facts_tab
2 called from line 1323 of file individual_ctrl.php in function getTab
3 called from line 434 of file individual.php

ERROR 8: A non well formed numeric value encountered
0 Error occurred on line 151 of file functions_print_facts.php in function print_fact
1 called from line 1431 of file individual_ctrl.php in function print_facts_tab
2 called from line 1323 of file individual_ctrl.php in function getTab
3 called from line 434 of file individual.php

ERROR 8: A non well formed numeric value encountered
0 Error occurred on line 151 of file functions_print_facts.php in function print_fact
1 called from line 1431 of file individual_ctrl.php in function print_facts_tab
2 called from line 1323 of file individual_ctrl.php in function getTab
3 called from line 434 of file individual.php

ERROR 8: A non well formed numeric value encountered
0 Error occurred on line 151 of file functions_print_facts.php in function print_fact
1 called from line 1434 of file individual_ctrl.php in function print_facts_tab
2 called from line 1323 of file individual_ctrl.php in function getTab
3 called from line 434 of file individual.php

ERROR 8: A non well formed numeric value encountered
0 Error occurred on line 151 of file functions_print_facts.php in function print_fact
1 called from line 1434 of file individual_ctrl.php in function print_facts_tab
2 called from line 1323 of file individual_ctrl.php in function getTab
3 called from line 434 of file individual.php
Geboorte Geboorte 15 november 1997 8 7 Oosterblokker

Doop Doop fam. Ruyter

Immigratie RUSSEL

Huwelijk Huwelijk0
NLD125304135 Beeldman Linda 30 -
Huwelijk Huwelijk0
NLD858254291 Beeldman Delta Iris -
Huwelijk Huwelijk0
NLD328888678 Beeldman Coba 82 -
Huwelijk Huwelijk0
NLD232139093 Apina Etaz Annecy 3 -
Volwassen doop 502024

Laatste wijziging Laatste wijziging 31 augustus 2002
Bekijk details betreffende ...

Ouders familie  (F9216)
NLD316419721 Delta Cleitus Jabot
1989 -
NLD706423415 Woudhoeve Pietje 478
1990 -
NLD141079778 Woudhoeve Russel CV
1997 -

Stiefouders familie  (F2777)
NLD316419721 Delta Cleitus Jabot
1989 -
NLD463648612 Almere Pietje 502 Red
1991 -
NLD139312058 Almere Pietje 513 RC
1994 -

Stiefouders familie  (F5618)
NLD316419721 Delta Cleitus Jabot
1989 -
NLD461301326 Mina 98
1989 -
NLD170835008 Mina 3500
1995 -

Stiefouders familie  (F5663)
NLD316419721 Delta Cleitus Jabot
1989 -
NLD705372969 Wietske 20 RF
1988 -
NLD780412860 Topspeed Wieke RF
1991 -

Stiefouders familie  (F7548)
NLD316419721 Delta Cleitus Jabot
1989 -
NLD964230763 Toosje 68 RF
-
NLD858916308 Heide Toosje 83 RF
-

Stiefouders familie  (F7576)
NLD316419721 Delta Cleitus Jabot
1989 -
NLD818735989 Agatha 136
1992 -
NLD107279512 Agatha 163 RF
1994 -

Stiefouders familie  (F10267)
NLD316419721 Delta Cleitus Jabot
1989 -
NLD795540051 BERTHA 153
1991 -
NLD129383323 Bertha 170
1994 -

Stiefouders familie  (F10570)
NLD316419721 Delta Cleitus Jabot
1989 -
NLD283762321 Cocktail Andy 43
1990 -
NLD142441310 Cocktail Andy 51 RF
1994 -

Stiefouders familie  (F10780)
NLD316419721 Delta Cleitus Jabot
1989 -
NLD320470097 OUDKERKER BETJE 41
1991 -
NLD845689288 OUDKERKER BETJE 55 RF
1994 -

Stiefouders familie  (F9198)
NLD316419721 Delta Cleitus Jabot
1989 -
NLD777664629 Peelfarm GRIETJE 46
1991 -
NLD112905778 Peelfarm Grietje 54
1995 -

Stiefouders familie  (F14876)
NLD316419721 Delta Cleitus Jabot
1989 -
NLD463283538 Double Dutch Southwind Betsy
1990 -
NLD119867002 Double Dutch Southland Belle
1994 -

Stiefouders familie  (F14920)
NLD316419721 Delta Cleitus Jabot
1989 -
NLD820575188 Etazon Vienna
1992 -
NLD140050323 Delta Priscilla
1995 -

Stiefouders familie  (F15484)
NLD316419721 Delta Cleitus Jabot
1989 -
NLD963232713 Heide Sjoerdtje 158
1990 -
NLD111317143 Heide Bo Gene
1994 -

Stiefouders familie  (F16179)
NLD316419721 Delta Cleitus Jabot
1989 -
NLD776507671 Delta Gredien 2
1991 -
NLD112538714 Carousel Sierra
1994 -

Stiefouders familie  (F16516)
NLD316419721 Delta Cleitus Jabot
1989 -
NLD463017780 Breevier Kathy TL
1990 -
NLD140692271 Breevier Kathy 127
1995 -

Stiefouders familie  (F17014)
NLD316419721 Delta Cleitus Jabot
1989 -
NLD832953550 Bob 99
1992 -
NLD118522472 Bobstar 50
1994 -

Stiefouders familie  (F17124)
NLD316419721 Delta Cleitus Jabot
1989 -
NLD818004360 Topspeed Marian RF
1992 -
NLD121737065 Marian 11 RC
1994 -

Stiefouders familie  (F17130)
NLD316419721 Delta Cleitus Jabot
1989 -
NLD311509281 Froukje 1
1986 -
NLD117376715 Froukje 109
1994 -

Stiefouders familie  (F12218)
NLD460508522 Etazon Celsius-ET
1989 -
NLD706423415 Woudhoeve Pietje 478
1990 -
NLD141080042 Woudhoeve Pietje 609
1995 -

Directe familie  (F9215)
NLD125304135 Beeldman Linda 30
1997 -
NLD328888786 Beeldman Linda 42 RF
2002 -

Directe familie  (F9314)
NLD858254291 Beeldman Delta Iris
1994 - 2003
NLD284387699 Beeldman Iris 2
2000 -
NLD328888870 Beeldman Iris 3
2002 -

Directe familie  (F10566)
NLD328888678 Beeldman Coba 82
2002 -
NLD364390296 Beeldman Coba 87 RF
2004 -

Directe familie  (F12561)
NLD232139093 Apina Etaz Annecy 3
1998 -
NLD298541634 Apina Fortune
2000 -


Notities
Geen notities voor deze persoon.

Bekijk notities betreffende ...


Bronnen
Geen bronvermeldingen voor deze persoon.

Bekijk bronnen betreffende ...


Multimedia

Multimedia-object

ERROR 8: A non well formed numeric value encountered
0 Error occurred on line 1151 of file functions_print.php in function print_note_record
1 called from line 1259 of file functions_print.php in function print_fact_notes
2 called from line 1552 of file functions_print_facts.php in function print_main_media_row
3 called from line 1406 of file functions_print_facts.php in function print_main_media
4 called from line 1746 of file individual_ctrl.php in function print_media_tab
5 called from line 1332 of file individual_ctrl.php in function getTab
6 called from line 490 of file individual.php
RusselRussel  ‎(M395)‎
Soort: Foto

Bekijk media betreffende ...


Gezin met ouders
Vader
NLD316419721 Delta Cleitus Jabot ‎(I1562)‎
Geboorte 12 januari 1989 7 6
16 maanden
Moeder
 

#1
NLD141079778 Woudhoeve Russel CV ‎(I12308)‎
Geboorte 15 november 1997 8 7 Oosterblokker
Vaders gezin met NLD463648612 Almere Pietje 502 Red
Vader
NLD316419721 Delta Cleitus Jabot ‎(I1562)‎
Geboorte 12 januari 1989 7 6
2 jaren
Stiefmoeder
 
NLD463648612 Almere Pietje 502 Red ‎(I3896)‎
Geboorte 5 februari 1991 8 4

#1
Halfzuster
NLD139312058 Almere Pietje 513 RC ‎(I3893)‎
Geboorte 21 oktober 1994 5 3
Vaders gezin met NLD461301326 Mina 98
Vader
NLD316419721 Delta Cleitus Jabot ‎(I1562)‎
Geboorte 12 januari 1989 7 6
10 maanden
Stiefmoeder
 
NLD461301326 Mina 98 ‎(I7902)‎
Geboorte 25 november 1989 6 3

#1
Halfzuster
NLD170835008 Mina 3500 ‎(I7899)‎
Geboorte 17 november 1995 6 5
Vaders gezin met NLD705372969 Wietske 20 RF
Vader
NLD316419721 Delta Cleitus Jabot ‎(I1562)‎
Geboorte 12 januari 1989 7 6
-11 maanden
Stiefmoeder
 
NLD705372969 Wietske 20 RF ‎(I7961)‎
Geboorte 4 februari 1988 10 4

#1
Halfzuster
NLD780412860 Topspeed Wieke RF ‎(I7919)‎
Geboorte 16 februari 1991 2 3
Vaders gezin met NLD964230763 Toosje 68 RF
Vader
NLD316419721 Delta Cleitus Jabot ‎(I1562)‎
Geboorte 12 januari 1989 7 6
Stiefmoeder

#1
Halfzuster
Vaders gezin met NLD818735989 Agatha 136
Vader
NLD316419721 Delta Cleitus Jabot ‎(I1562)‎
Geboorte 12 januari 1989 7 6
4 jaren
Stiefmoeder
 
NLD818735989 Agatha 136 ‎(I10277)‎
Geboorte 19 september 1992 6 3 Oosterblokker

#1
Halfzuster
NLD107279512 Agatha 163 RF ‎(I10249)‎
Geboorte 2 augustus 1994 5 1 Oosterblokker
Vaders gezin met NLD795540051 BERTHA 153
Vader
NLD316419721 Delta Cleitus Jabot ‎(I1562)‎
Geboorte 12 januari 1989 7 6
3 jaren
Stiefmoeder
 
NLD795540051 BERTHA 153 ‎(I13660)‎
Geboorte 8 september 1991 6 6

#1
Halfzuster
NLD129383323 Bertha 170 ‎(I12976)‎
Geboorte 10 september 1994 5 3
Vaders gezin met NLD283762321 Cocktail Andy 43
Vader
NLD316419721 Delta Cleitus Jabot ‎(I1562)‎
Geboorte 12 januari 1989 7 6
20 maanden
Stiefmoeder
 
NLD283762321 Cocktail Andy 43 ‎(I14043)‎
Geboorte 15 september 1990 7 9

#1
Halfzuster
NLD142441310 Cocktail Andy 51 RF ‎(I14042)‎
Geboorte 26 augustus 1994 5 3
Vaders gezin met NLD320470097 OUDKERKER BETJE 41
Vader
NLD316419721 Delta Cleitus Jabot ‎(I1562)‎
Geboorte 12 januari 1989 7 6
2 jaren
Stiefmoeder
 
NLD320470097 OUDKERKER BETJE 41 ‎(I14321)‎
Geboorte 20 februari 1991 8 5

#1
Halfzuster
NLD845689288 OUDKERKER BETJE 55 RF ‎(I14320)‎
Geboorte 20 september 1994 5 3
Vaders gezin met NLD777664629 Peelfarm GRIETJE 46
Vader
NLD316419721 Delta Cleitus Jabot ‎(I1562)‎
Geboorte 12 januari 1989 7 6
3 jaren
Stiefmoeder
 
NLD777664629 Peelfarm GRIETJE 46 ‎(I13675)‎
Geboorte 7 september 1991 6 3

#1
Halfzuster
NLD112905778 Peelfarm Grietje 54 ‎(I12291)‎
Geboorte 28 september 1995 6 4
Vaders gezin met NLD463283538 Double Dutch Southwind Betsy
Vader
NLD316419721 Delta Cleitus Jabot ‎(I1562)‎
Geboorte 12 januari 1989 7 6
2 jaren
Stiefmoeder
 
NLD463283538 Double Dutch Southwind Betsy ‎(I19589)‎
Geboorte 20 december 1990 6 7

#1
Halfzuster
NLD119867002 Double Dutch Southland Belle ‎(I19588)‎
Geboorte 8 september 1994 5 3
Vaders gezin met NLD820575188 Etazon Vienna
Vader
NLD316419721 Delta Cleitus Jabot ‎(I1562)‎
Geboorte 12 januari 1989 7 6
4 jaren
Stiefmoeder
 
NLD820575188 Etazon Vienna ‎(I4248)‎
Geboorte 28 augustus 1992 6 4

#1
Halfzuster
NLD140050323 Delta Priscilla ‎(I19643)‎
Geboorte 3 januari 1995 5 2
Vaders gezin met NLD963232713 Heide Sjoerdtje 158
Vader
NLD316419721 Delta Cleitus Jabot ‎(I1562)‎
Geboorte 12 januari 1989 7 6
17 maanden
Stiefmoeder
 
NLD963232713 Heide Sjoerdtje 158 ‎(I20428)‎
Geboorte 14 juni 1990 8 2

#1
Halfbroer
NLD111317143 Heide Bo Gene ‎(I20425)‎
Geboorte 10 augustus 1994 5 4
Vaders gezin met NLD776507671 Delta Gredien 2
Vader
NLD316419721 Delta Cleitus Jabot ‎(I1562)‎
Geboorte 12 januari 1989 7 6
2 jaren
Stiefmoeder
 
NLD776507671 Delta Gredien 2 ‎(I21314)‎
Geboorte 10 mei 1991 6 3

#1
Halfbroer
NLD112538714 Carousel Sierra ‎(I21212)‎
Geboorte 1 augustus 1994 5 3 Warmenhuizen
Vaders gezin met NLD463017780 Breevier Kathy TL
Vader
NLD316419721 Delta Cleitus Jabot ‎(I1562)‎
Geboorte 12 januari 1989 7 6
20 maanden
Stiefmoeder
 
NLD463017780 Breevier Kathy TL ‎(I21778)‎
Geboorte 26 september 1990 7 5

#1
Halfzuster
NLD140692271 Breevier Kathy 127 ‎(I21777)‎
Geboorte 22 februari 1995 6 4
Vaders gezin met NLD832953550 Bob 99
Vader
NLD316419721 Delta Cleitus Jabot ‎(I1562)‎
Geboorte 12 januari 1989 7 6
4 jaren
Stiefmoeder
 
NLD832953550 Bob 99 ‎(I22429)‎
Geboorte 13 september 1992 9 3

#1
Halfbroer
NLD118522472 Bobstar 50 ‎(I22422)‎
Geboorte 25 september 1994 5 2
Vaders gezin met NLD818004360 Topspeed Marian RF
Vader
NLD316419721 Delta Cleitus Jabot ‎(I1562)‎
Geboorte 12 januari 1989 7 6
4 jaren
Stiefmoeder
 
NLD818004360 Topspeed Marian RF ‎(I4380)‎
Geboorte 2 september 1992 6 2

#1
Halfzuster
NLD121737065 Marian 11 RC ‎(I22555)‎
Geboorte 12 september 1994 5 2
Vaders gezin met NLD311509281 Froukje 1
Vader
NLD316419721 Delta Cleitus Jabot ‎(I1562)‎
Geboorte 12 januari 1989 7 6
-2 jaren
Stiefmoeder
 
NLD311509281 Froukje 1 ‎(I22563)‎
Geboorte 20 november 1986 10 2

#1
Halfzuster
NLD117376715 Froukje 109 ‎(I22562)‎
Geboorte 13 augustus 1994 5 7
Moeders gezin met NLD460508522 Etazon Celsius-ET
Stiefvader
NLD460508522 Etazon Celsius-ET ‎(I1081)‎
Geboorte 26 augustus 1989 7 5
Overleden USAM2247437
8 maanden
Moeder
 

#1
Halfzuster
NLD141080042 Woudhoeve Pietje 609 ‎(I16120)‎
Geboorte 26 maart 1995 5 4
Gezin met NLD125304135 Beeldman Linda 30
NLD141079778 Woudhoeve Russel CV ‎(I12308)‎
Geboorte 15 november 1997 8 7 Oosterblokker
-8 maanden
Partner
 
NLD125304135 Beeldman Linda 30 ‎(I2201)‎
Geboorte 21 maart 1997 5 7 Dijkerhoek

#1
Dochter
NLD328888786 Beeldman Linda 42 RF ‎(I12307)‎
Geboorte 27 augustus 2002 4 5 Dijkerhoek
Gezin met NLD858254291 Beeldman Delta Iris
NLD141079778 Woudhoeve Russel CV ‎(I12308)‎
Geboorte 15 november 1997 8 7 Oosterblokker
-4 jaren
Partner
 
NLD858254291 Beeldman Delta Iris ‎(I1906)‎
Geboorte 29 april 1994 6 3 Dijkerhoek
Overleden 21 november 2003 ‎(Leeftijd 9)‎

#1
Dochter
NLD284387699 Beeldman Iris 2 ‎(I18867)‎
Geboorte 22 augustus 2000 2 6 Dijkerhoek
2 jaren
#2
Dochter
NLD328888870 Beeldman Iris 3 ‎(I12430)‎
Geboorte 14 november 2002 4 8 Dijkerhoek
Gezin met NLD328888678 Beeldman Coba 82
NLD141079778 Woudhoeve Russel CV ‎(I12308)‎
Geboorte 15 november 1997 8 7 Oosterblokker
4 jaren
Partner
 
NLD328888678 Beeldman Coba 82 ‎(I11912)‎
Geboorte 24 maart 2002 3 2 Dijkerhoek

#1
Dochter
NLD364390296 Beeldman Coba 87 RF ‎(I14037)‎
Geboorte 13 juli 2004 6 2 Dijkerhoek
Gezin met NLD232139093 Apina Etaz Annecy 3
NLD141079778 Woudhoeve Russel CV ‎(I12308)‎
Geboorte 15 november 1997 8 7 Oosterblokker
1 jaar
Partner
 
NLD232139093 Apina Etaz Annecy 3 ‎(I16563)‎
Geboorte 23 november 1998 6 2

#1
Zoon
NLD298541634 Apina Fortune ‎(I16562)‎
Geboorte 15 september 2000 2 1 Epen